Wiek-II

Wiek-II achter de schermen

Wie is Wiek-II? Waarom doet Wiek-II wat ze doet? Hoe werkt Wiek-II eigenlijk? Wie werkt er voor Wiek-II? En hoe worden de activiteiten gefinancierd?

We kunnen ons voorstellen dat de naam Wiek-II een beetje cryptisch overkomt. Je kent misschien mensen of projecten van Wiek-II. Maar wat zit daarachter? We nemen je mee achter de schermen.

Wie is Wiek-II

Sinds haar oprichting werkt Wiek-II als netwerkorganisatie met een netwerk van vaste partners en een klein kernteam. De vaste partners zijn – bij voorkeur lokale – partijen die hun diensten, kennis en expertise inbrengen voor verschillende fases van de projectvoorbereiding. Het vaste kernteam bestaat uit op dit moment 10 Energiemakers die gemiddeld 2-3 dagen per week voor Wiek-II aan projecten. Naast de directeur vind je in het team van Wiek-II projectleiders, communicatieadviseurs, een ontwerp- en identiteitsontwikkelaar, een tekstschrijver, een coördinator organisatie en processen en een organisatorische duizendpoot.

Wat de teamleden gemeen hebben is hun enthousiasme en gedrevenheid om – samen met anderen – de energieprojecten en het energiebedrijf van de toekomst tot mooie, innovatieve en geslaagde projecten met een lokaal karakter te maken.

Waarom en hoe

Wiek-II werkt missiegedreven

Stichting Wiek-II is in 2013 oorspronkelijk opgericht door de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en Izzy Projects voor de ontwikkeling van Windpark Nijmegen-Betuwe. Tegelijk met de oprichting van coöperatie WindpowerNijmegen (nu Energiecoöperatie WPN).

De missie van Wiek-II was het ontwikkelen van een windpark van, voor en door burgers uit Nijmegen en omgeving, in lokaal eigenaarschap. Dit project hebben de initiatiefnemers, Wiek-II en WindpowerNijmegen samen tot een succes gemaakt.

Daarop volgde in 2017 de opdracht vanuit de 17 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen om lokaal duurzame energie te gaan opwekken. Deze opdracht hebben we samen met De Groene Stroomfabriek (nu Greenchoice) gewonnen.

Met deze opdracht is de missie van Wiek-II uitgebreid naar het ontwikkelen van duurzame energieprojecten – duurzame energiebronnen – in de regio Arnhem-Nijmegen, samen met energiecoöperaties of andere (burger)initiatieven. Bekijk hier het overzicht van de projecten.

Samen met burgers en bedrijven uit de regio

We gaan graag samen met een groot aantal lokale partners op verkenning naar hoe dit idee zou kunnen werken. Burgers, bedrijven en gemeenten uit onze regio zijn essentiële partners voor het realiseren van onze lokale bronnen en het lokale energiebedrijf van de toekomst: energie van hier, voor de mensen van hier. We werken graag in co-creatie, samen de ideeën en projecten vormgeven. Elke betrokken partij vanuit eigen kennis, ervaring en expertise. Omdat de plannen daardoor meer aarden, alle partners er meer verbinding mee hebben, en dus beter worden.

Organisatie en financiering

Van stichting Wiek-II naar Wiek-II BV

Eind 2019 is Wiek-II BV opgericht door Stichting Wiek-II en zijn alle operationele activiteiten overgedragen aan de BV. Belangrijkste redenen hiervoor waren de omvang en risico’s van het gegroeide projectenportfolio. Het stichtingsbestuur heeft de dagelijkse directievoering overgedragen aan de directeur van Wiek-II BV, Pim de Ridder.

Medio 2020 is Izzy Projects toegetreden als medeaandeelhouder van Wiek-II BV. Met de toetreding van Izzy Projects is een gelijkgestemde organisatie toegetreden, die een deel van het benodigd kapitaal kon inbrengen. Stichting Wiek-II en Izzy Projects vormen samen de aandeelhoudersvergadering. Zij controleren en geven sturing aan Wiek-II BV.

Voorfinanciering en werkkapitaal

Wiek-II heeft, naast kapitaal dat is verkregen bij aandelenuitgifte, werkkapitaal uit leningen van o.a. de Provincie Gelderland en subsidies van OP Oost/EFRO en RVO. De kosten gaan voor de baat uit bij het voorbereiden van grootschalige opwekprojecten. Wiek-II zoekt daarom stabiele langjarige financiering om met slagkracht de lokale energiebronnen en bijbehorende lokale communities te kunnen bouwen.

Een gezonde bedrijfsvoering is voorwaardelijk voor het slagen van de missie en het bereiken van de doelen van Wiek-II. Ook is de inzet van professionals niet weg te denken. Samen met het team zoeken we naar de goede manieren om met lokale krachten, zowel burgers, bedrijven als overheid om samenwerkingsverbanden te smeden. Die ons gezamenlijk sterken maken om de lokale energietransitie te versnellen en zo in te vullen dat we als inwoners van de regio zelf mede-eigenaar worden.

OostNL en banken

In de bouw- en beheerfase van energieprojecten vinden we een goede partner in OostNL, de ontwikkelingsmaatschappij voor Oost Nederland. OostNL is in beeld als financier van een deel van het eigen of vreemd vermogen in de projecten die we voorbereiden. Daarnaast werken we uiteraard ook samen met verschillende banken die het vreemd vermogen voor de bouw en exploitatie van onze energieprojecten beschikbaar stellen.

Medio 2020 is Izzy Projects toegetreden als medeaandeelhouder van Wiek-II BV. Met de toetreding van Izzy Projects is een gelijkgestemde organisatie toegetreden, die een deel van het benodigd kapitaal kon inbrengen. Stichting Wiek-II en Izzy Projects vormen samen de aandeelhoudersvergadering. Zij controleren en geven sturing aan Wiek-II BV.

Meervoudige waardecreatie

oftewel niet alleen de financiële winst telt

De schoorsteen moet roken, dat is een voorwaarde om als organisatie te kunnen blijven bestaan. Maar de waarde die Wiek-II maakt en wil maken, is zeker niet alleen financieel van aard. We gaan voor, zoals dat ook wordt genoemd, meervoudige waardecreatie. Projecten en plannen moeten financieel gezond zijn, maar ook sociale, landschappelijke en esthetische waarde tellen. In plaats van winstmaximalisatie is ons doel om zoveel mogelijk waarde op deze verschillende vlakken te creëren. Dat blijft een ingewikkeld samenspel tussen ‘de business cases’ en de andere, meer kwalitatieve (en moeilijker meetbare) waardes. Niettemin, zoals je ook ziet bij Windpark Nijmegen-Betuwe, zijn er aantoonbare niet-financiële resultaten te boeken.

Terug- en vooruitblik

In de afgelopen jaren heeft Wiek-II een groei doorgemaakt en haar projectenportfolio uitgebreid. Rond een aantal projectlocaties zijn stappen gezet om te denken in energielandschappen. Energiehubs met meerdere bronnen die gecombineerd worden voor efficiëntere opwek, ruimtegebruik en levering. Plekken waar we samen met de omgeving en betrokken partners pionieren. De komende jaren gaan we aan de slag om de projecten en energiehubs te realiseren en de lokale energie community te doen groeien.

Dankbaar en met plezier

We zijn dankbaar dat we op eigen wijze en vooral met vele bijzondere partners mogen werken aan de energietransitie in onze eigen achtertuin. Dat doen we met plezier en hopen we nog vele jaren te mogen doen. Omdat we erin geloven dat als we het samen en lokaal doen, we verder komen en mooier maken.